GGZ Scharwächter                                                             – Zorgpunt Wijchen – Huisartsenpraktijk – Wijchen
Header afbeelding
Zorgpunt Wijchen – Huisartsenpraktijk
Europaplein 3 6602GV
Wijchen

GGZ Scharwächter                                                            

GGZ Scharwächter

U kunt bij GGZ Scharwächter terecht voor ambulant multidisciplinair psychotherapie, psychologische testdiagnostiek en behandelingen, EMDR, mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT), Mentilization Base Treatment (MBT), assertiviteitstraining, (psycho)dramatherapie, psychomotorische therapie, beeldende therapie, muziektherapie en lichaamsgerichte therapie. GGZ Scharwächter behandelt psychische en psychiatrische problematiek op een humanistische wijze om te komen tot verminderen van psychische en psychiatrische problematiek en een optimaal psychisch welzijn en welbevinden, rekening houdend met de materiële, fysieke, sociale, maatschappelijke en culturele context. De huisarts kan naar GGZ Scharwächter verwijzen. GGZ Scharwächter biedt behandeling dicht bij de woonomgeving van mensen en is daarom aansloten bij diverse huisartspraktijken en gezondheidscentra waaronder huisartsenpraktijk van Oorschot. Er zijn hierdoor korte lijnen in de samenwerking met het eerstelijns hulpverlenersnetwerk van de cliënten.

Aandoeningen
Voor de volgende psychische aandoeningen kunt u terecht bij GGZ Scharwächter:

 • Aandachtsdeficientie-/hyperactiviteitsstoornis (ADD/ADHD)
 • Angststoornissen
 • Autismespectrumstoornissen
 • Bipolaire stemmingsstoornis als onderhoudsbehandeling
 • Depressieve stoornissen
 • Dissociatieve stoornis
 • Eetproblematiek
 • Genderdysforie
 • Hyperseksuele stoornissen
 • Parafiele stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen
 • Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • Verslavingsproblematiek (lichte alcohol en opiaatverslaving)

Werkwijze
De eerste sessies worden voor de intake gebruikt: het vernemen van het probleem, de omstandigheden en achtergrondgegevens. In goed onderling overleg kan er ook een naaste voor intake worden uitgenodigd. Aan het eind van de intakefase wordt samen met u geprobeerd het probleem helder te formuleren. De behandelaar maakt een behandelplan met behandeldoelen waarna dit in een multidisciplinaire team wordt besproken om tot een goede indicatiestelling te komen. Constateert het indicatieteam dat u niet bij GGZ Scharwächter kan worden geholpen dan ontvangt de conclusie en het advies. De behandeling bestaat uit gewoonlijk uit wekelijkse sessies van 45 tot 60 minuten.

Voor meer informatie kunt U de website van GGZ Scharwächter bezoeken: https://ggzscharwachter.nl